Seinnliosta ‘Idir dhá thír’

Tá scríbhneoirí ann a bhíonn ag éisteacht le ceol agus iad ag scríobh. Is maith leo Beethoven a bheith ar siúl sa chúlra agus peann á chur le pár acu, nó támhcheol tréan ón Rúis a bheith ag pléascadh ón gcóras fuaime agus a gcuid méara ag bualadh ar an méarchlár. Níl mise ar dhuine acu. Ach ní shin le rá nach mbainim úsáid as ceol ar bhealaí eile agus mé i mbun scríbhneoireachta.

Ní éistím le ceol nuair a chuirim peann le páipéar nó nuair a bhím i mbun eagarthóireachta ar an ríomhaire. Ach éistím le ceol agus mé amuigh ag siúl, ag rith, nó ag rothaíocht. Agus is nuair a bhím amuigh ag siúl, ag rith nó ag rothaíocht a bhíonn m’ fho-chomhfhios ag obair. Gan dabht, bíonn tionchar ag an gcineál ceoil lena n-éistím ag an am sin ar obair m’ fho-chomhfheasa, agus, dá bharr sin, ar pé scéal a bheadh idir lámha agam.

Cruthaím seinnliosta ar leith do gach togra scríbhneoireachta. Bím cúramach go leor nuair a bhíonn na liostaí seo á gcur i dtoll a chéile agam, mar fágfaidh chuile thraic a lorg ar an togra ar bhealach éigin. Ó am go chéile, tharlódh go sleamhnódh abairt nó dhó as amhrán isteach i scéal, ach den chuid is mó, is iad na mothúcháin, na cuimhní agus na smaointe úra a mhúsclaíonn an ceol i m’aigne is tábhachtaí.

Tá an dara feidhm ag na seinnliostaí seo, áfach. Go minic, bíonn níos mó ná togra scríbhneoireachta amháin idir lámha ag scríbhneoir ag an aon am amháin. Chuile sheans go scríobhfadh duine slám colún, cúpla léirmheas agus dán nó gearrscéal nó dhó san am a thógfaidh sé air úrscéal a chríochnú.

Agus Idir dhá thír á chur i dtoll a chéile agam, ba mhór an chabhair dom seinnliostaí na ngearrscéalta éagsúla agus mé ag dul ó scéal go scéal sa phróiseas eagarthóireachta. Ba leor seinnliosta scéil áirithe a chur ar siúl, agus shúfaí ar ais i ndomhan an scéil sin mé ar an bpointe boise.

Seo thíos seinnliosta don chnuasach ina iomláine, rogha ceoil a bhí mar chrann taca agam agus mé i mbun pinn.

Ach oiread leis na scéalta sa chnuasach féin, mholfainn éisteacht leis na traiceanna san ord ina bhfuil siad in ionad iad a shuaitheadh thart.