‘Idir dhá thír’ ar fáil anois

An lá tar éis dom m’úrscéal deireanach a chríochnú, chuaigh mé ar thuras báid. Bhí mé spíonta ag An Tearmann, idir anam agus chorp. Thug mé aghaidh ar oileán amach ó Salvador, an chathair sa Bhrasaíl mar a bhfuil cónaí orm. Sheas mé ag cúl an bháid ar feadh an turais anonn, ag stánadh isteach sa mharbhshruth, an lorg bán úd a fhágann long ina dhiaidh ar an bhfarraige.

De réir a chéile, tháinig mé chugam féin. Mo shúile, a bhí céasta ag scáileán an ríomhaire, ar dtús. Ansin m’aigne.

Thóg mé féinphic.

Ag an am, ba bheag a thuig mé go mbeadh tionchar mór millteach ag an íomhá sin – duine ina sheasamh ag cúl báid – ar mo chéad saothar eile. Ach ba léir go raibh m’fho-chomhfhios i mbun oibre cheana féin.

Siar is aniar idir dhá thír a bhíonn bád farantóireachta. Siar is aniar a bhíonn cuid mhór den dream ar bord freisin. Daoine a mbeadh cos amháin i dtír amháin acu, agus an chos eile i dtír eile.

Mo mhacasamhla féin.

Idir dhá thír a bhaist mé ar an saothar is nua agam, cnuasach gearrscéalta. Ocht scéal ina leanaim an lorg a d’fhág an imirce ar charachtair éagsúla – i Londain, i Liospóin, i nGaillimh, i mBéal Feirste, in Washington D.C. agus in áiteanna eile nach iad.

Idir dhá thír ar fáil anois, i siopaí leabhar a bhfuil rannóg de leabhair i nGaeilge acu, sna siopaí leabhar ar-líne agus caol díreach ó Cois Life. Bainigí taitneamh as!